Sandtorpsskolan ligger i övre Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 100 elever från förskoleklass till år 3. Till enheten hör även Åbymoskolan som är en F-6 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten. Sandtorpsskolan ligger nära fina naturområden som vi utnyttjar i vår verksamhet.

fredag 16 mars 2018

Veckobrev förskoleklass

Hej alla föräldrar!


Vi vill tacka er och barnen för trevliga och informativa samtal. Det är glädjande att få ta del av deras syn på sitt lärande och utvecklig och en begynnande självinsikt!


Våra skogsdagar dessa veckor har bestått av bra lek i snön. Det har byggts kojor, borgar och mycket annat i snön. Härliga förmiddagar med långa obrutna lekstunder. Vår nya kamrat i klassen har blivit väl omhändertagen och har redan funnit sig tillrätta i klassen.


I språklekarna jobbar vi vidare med att analysera ljud, lägga till, ta bort samt hitta det nya ordet. Vi är "orddetektiver".  I lyckostjärnan har vi läst en ny berättelse -"kojan". Den belyser på ett väldigt bra sätt hur man kan känna sig i olika leksituationer. Barnen kan lätt känna igen sig i de situationer som uppstod i berättelsen och resonera kring dem. Det var många barn borta den dagen, så vi kommer att repetera berättelsen.


I mattelekarna jobbar vi med parbildning, samt begreppen fler och färre än.


I torsdags introducerade vi NTA- naturvetenskap och teknik för alla. Det är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan och går ut på att väcka intresse för naturkunskap och teknik.Barnen jobbar i små grupper kring ett uppdrag. Man gör undersökningar och samarbetar kring uppdraget. Lektionen avslutas med att alla redovisar vad man kommit fram till. Vårt NTA tema heter "att jämföra och mäta"


Vi har under veckorna haft våra lek och spelgrupper och det är väldigt utvecklande för samarbete, samspel och ansvar.


Det har även varit rastutvärdering, klass och elevråd. På elevrådet har olika spelregler tagits upp och reviderats.


Under idrottslektionerna har vi jobbat vidare med bollövningar samt bollekar. Barnen har blivit märkbart säkrare på att hantera bollar, kul!


Nästa vecka, alltså den 19 och 20/3 är det studiedagar. På måndagen är frita öppet som vanligt, ingen förskoleklassverksamhet. På tisdag den 20/3 är både skola och frita stängt.
Vecka 12

Måndag: Skolan har studiedag, fritidshemmet öppet- meddela ev. ändrad närvaro.


Tisdag: SANDTORPSSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET HAR STUDIEDAG.


Onsdag: Samling, idrott, rast, mattelekar, saga.


Torsdag: Samling,språklek, rast, mattelek,  mitt val, saga.


Fredag: Samling, språklek/ rast spelhåla.


Vecka 13

Måndag: Skogen


Tisdag: Samling, språklek, rast, mattelek, saga.


Onsdag: Samling, PÅSKPYSSEL( ingen idrott), mitt val, saga.


Torsdag: Samling, NTA, rast, NTA/ mitt val, saga.


Fredag: LÅNGFREDAG- påsklov.


Trevlig helg önskar


Eva-Marie, Sara, Åsa, Jonathan och Johanna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar