Sandtorpsskolan ligger i övre Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 100 elever från förskoleklass till år 3. Till enheten hör även Åbymoskolan som är en F-6 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten. Sandtorpsskolan ligger nära fina naturområden som vi utnyttjar i vår verksamhet.

fredag 17 november 2017

Veckobrev v. 47. Åk 1

Hej hem!


Den här veckan har vi haft läsvecka och barnen har fått läsa själva 15 min varje morgon. Det har gått jättebra och en lugn och skön start på dagen. Efter rasten har vi lyssnat på 5 olika sagor som en "sagotant" läst för alla barnen i gymnastikhallen. Idag avsluta vi veckan med att barnen fick välja ut en favoritsaga och illustrera en bild till. Vi har haft högläsning i mindre grupper och arbetat med olika frågor utifrån texten. Detta kommer från Bedömningsstöd i svenska och görs på alla barn i åk 1 för att kunna se och kartlägga barnens förståelse, att kunna återberätta och samtal om en text, samt att kunna koppla texten till egna erfarenheter. Vi har haft mycket trevliga och givande samtal utifrån texterna!! 

Nästa vecka startar vi upp veckan med en gemensam dag utifrån vårt visionsord Ansvar. Barnen kommer då gå i blandade grupper från hela skolan och arbeta med ansvar i olika områden, samt samtala om hur man tar ansvar. På tisdag går Igelkottarna till skogen , tänk på kläder efter väder! 

Barnens ord:

Vi har haft svenska och jobbat med bokstaven Vv, ASL och En läsande klass. Där jobbade vi med "Konstnären" och våra inre bilder.Vi ritade en vante till vår bokstavsbok. Vi har haft Sagomatte. Vi har haft läsvecka och läst varje morgon i 15 min. Vi har lyssnat på sagor i gympasalen varje dag. Idag efter "Snövit" fick alla barn ett "förgiftat" äpple. Vi har varit på biblioteket. På idrotten har vi dansat linedans. Vi har gjort spindelnät på bilden. Vi har börjat att arbeta med djur på engelskan. Vi har jobbat i olika stationer och haft högläsning i en grupp och svarat på frågor. De andra grupperna hade Ipad och Sagomatte. Vi har jobbat vidare med hösten i No. Vi avsluta sagoveckan med att illustrera favoritsagan från veckan. 


V. 47

Sv: Bokstaven Dd, En läsande klass och en skrivövning från Bedömningsstöd i svenska. 
Ma: Vilken term fattas? Utvärdering och Diagnos. 
So: Kamratsakp. Ansvarsdag.
No: Hösten/ skogen.
Eng: Animals.
Idrott: Rörelsestationer och lekar.

Läxa: Läsläxa kap: 11 s. 48-51. Läxboken s.13.
 
Trevlig helg!!
Lina, Pernilla och Tove.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar