Sandtorpsskolan ligger i övre Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 100 elever från förskoleklass till år 3. Till enheten hör även Åbymoskolan som är en F-6 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten. Sandtorpsskolan ligger nära fina naturområden som vi utnyttjar i vår verksamhet.

fredag 10 november 2017

Rektorsbrev - november

Hej!

Vi har nu kommit in i den andra hälften av höstterminen och även fått chans att njuta av höstlovet, på frita eller hemma. Vi har också kommit in i november och vissa dagar har bjudit på låga temperaturer med frost på bilrutan på morgonen.
Första delen av terminen har handlat om att komma igång med verksamheten för det nya läsåret, välkomna vår förskoleklass och göra den klassen trygg på skolan. I samtliga fyra barngrupper har vi ny personal och det betyder självklart att få chans att jobba in sig och lära känna barnen och kollegor, och för barnen att få lära känna sin/sina nya vuxna pedagoger som de har omkring sig. Ni har också fått chans att träffa oss på skolan på föräldramötet och genom lära känna-samtalet alt. utvecklingssamtalet beroende på elevens ålder. 

Innan höstlovet gjordes en trivselenkät där alla barnen, från förskoleklass upp till årskurs 3, fick svara på frågor om hur man trivdes, om man någon gång känner sig otrygg och i så fall vart mm. Det är vårt trygghetsteam som är ansvariga för enkäten och resultat var jättebra som visar att vi har glada och trygga barn som trivs på skolan. Det vi behöver tänka lite extra på är omklädningsrummen vid ombyte till/från idrottslektionen. Vi har haft problem med delar av skolans miljö under hösten, t.ex. fritadörren/F-klass dörren som inte gått att stänga, några lampor i vår utemiljö som varit trasiga och lite felanmälningar på skolgården. Vi har nu kontakt med både utbildningskontorets intendenter och med Norrevo och vi har fått flera av sakerna åtgärdade, alt. att det är på gång under denna vecka. Vi i skolledningen har också varit i kontakt med både verksamhetschef och vår fastighetsplanerare angående Sandtorpsskolans framtid men i dagsläget har vi inte fått något besked. Vi återkommer när vi får besked. 

För mig så har hösten inneburit att själv skola in min lilla Elliot på förskola och att min sambo är tillbaka på jobbet, efter 6 mån föräldraledighet. Jag har också utifrån vårens medarbetarenkät (enkät till vår personal om deras tankar kring deras arbete och arbetsmiljö) och mina egna tankar om vad ett rektorsarbete innebär - arbetat med att finnas i verksamheten så mycket som möjligt. Dels för att lära känna barn, personal och verksamhet på ett bra sätt, men också för att finnas nära för att möta upp verksamhetens behov. Jag går också min chefsintroduktion inom Norrköpings kommun, vilket har inneburit att jag är iväg på möten och utbildning flera gånger i månaden. Denna introduktion blir klar till januari och då kommer jag påbörja min rektorsutbildning på tre år. Jag kommer då arbeta 80% och studera 20%. Det gör att vi i skolledningen har gått ut med en platsannons där vi söker en skoladministratör som kan stötta både vår skoladministratör Madeleine men också mig i mitt uppdrag/ansvar.


Nu ser vi fram emot sista sex veckorna på terminen och det kommande decembermyset! 
Varmt välkommen att höra av dig om det skulle vara något! Lättast att nå mig är via epost (frida.dahlstrom@norrkoping.se) eller sms (072-599 13 76) – och att jag ringer upp dig om du önskar. Men självklart är du välkommen att också ringa men kan då vara lite svårare att nå på grund av möten mm.


Vänliga hälsn. Frida Dahlström, rektor för Sandtorpsskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar